Фізики

Мета: ознайомити учнів з будовою вуха — найважливішого приймача звуку людини; на основі розподілу звуків за частотами, розглянути інфразвук, ультразвук та способи їх застосування; з'ясувати, який вплив на живі організми мають різні звуки; розвивати вміння аналізувати фізичні, біологічні й хімічні явища, робити висновки; сприяти культурному й екологічному вихованню учнів.

 Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Зміст

1.Використання елементів проблемного навчання на уроках фізики

2.Роль демонстраційного експерименту з фізики в створенні проблемних ситуацій

3.Проблемні досліди в курсі фізики VIІІ класу

4.Проблемні досліди в курсі фізики X класу

5.Створення проблемних ситуацій на уроках фізики за допомогою цікавого експерименту

 Використання елементів проблемного навчання на уроках фізики

В умовах бурхливого науково-технічного і соціального прогресу зростає роль школи в підготовці молоді до су­спільно-корисної праці. Важливе завдання школи — давати учням міцні знання з основ наук, фор­мувати в них високу свідомість, готувати до життя й свідомого вибору професії. Велику роль у підго­товці учнів до суспільно корисної праці відіграє фізика. У процесі викладання фізики є можливість ознайомити учнів з найважливішими застосуваннями фізики в про­мисловості, сільському господарстві і на транспорті, фор­мувати навички користування різними вимірювальними приладами та інструментами, які широко застосовуються на практиці.

Посвята у фізики (7 клас)

Мета: повторити й узагальнитизнанняучнів 7-х класів з вивчених тем; розвивативміннявиділяти головне, порівнювати, аналізувати, самостійноробитивисновки; виховуватиспостережливість, кмітливість, естетичнісмаки.

  Хід заходу

 Ведуча 1.

 Добрий день, вам, любідрузі,

 Ми зібрали вас у залі,

Щобсьогодні по заслузі

 

Всі науку привітали.  

Тема. Дисперсія світла.

Мета уроку: сформувати уявлення про дисперсію світла, про залежність показника заломлення світла від  кольору, про спектральний склад білого світла; розширити знання учнів про гаму кольорів та їх практичне застосування; виховувати почуття прекрасного у пізнанні природи.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: таблиця з кросвордом, ноутбук, проектор, призма, світлофільтри, кольоровий круг з електродвигуном, картки, призма прямого зору, портрет Ньютона, таблиця з кросвордом, квітка.

Зміст уроку

1.Організація класу.

2.Активізація знань учнів. Повторення вивченого матеріалу.