Хімії

Мета уроку: узагальнити й розширити знання учнів про неорганічні сполуки; ввести класифікацію неорганічних сполук; ознайомити зі складом і фізичними властивостями оксидів; повторити знання учнів про хімічні властивості кисню; вдосконалити вміння складати формули бінарних сполук; дати уявлення про сучасну номенклатуру оксидів. Розвивати креативне мислення, вміння синтезувати та аналізувати, робити висновки; розвивати полікультурну, соціальну, інформаційну, самоосвітню компетентності й творчу активність учнів; сприяти розвитку інтересу до вивчення предмета.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: роздатковий матеріал, схеми, періодична система Д.І.Менделєєва, зразки оксидів.