- статут закладу освіти;

- ліцензії на провадження освітньої діяльності або свідоцтва про атестацію;

- структура та органи управління закладу освіти;

- кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

- освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

- територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником;

- ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

- мова (мови) освітнього процесу;

- наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

- матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

- результати моніторингу якості освіти;

- річний звіт про діяльність закладу освіти;

- правила прийому до закладу освіти;

- умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

- перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

- інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства;

- кошторис на 2017 рік і фінансовий звіт (щоквартальний за 2017 рік) про надходження та використання всіх отриманих коштів;

- інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості;

- інформація про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.